Yeşil Kampüs

                   

         Beytepe Kampüsü Açık Alan / Yapılı Alan Gösterimi                                                  Beytepe Kampüsü Orman Vejetasyonu Alanı 

                             

                                                                                  Beytepe Kampüsü Arazi Kullanım Yüzdeleri                           

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesindeki orman vejetasyon alanı, 4333971 m² alana tekabül eden %73 oranı ile alanının ve ekosisteminin en büyük bölümünü oluşturmaktadır. Bu yeşil alan dışında ayrıca kampüs içi (çoğunlukla yapı alanı ile ilgili alanlar) çim alanlar, ekili bitki örtüsü alanları ve ağaçlık alanları içeren %9 oranında yeşil alan bulunmaktadır. Ormanlık alan dışında, toplam kampüs alanının %41'ini oluşturan, çim alanları, ekili bitki örtüsü alanları ve ağaçlık alanları içeren yeşil alanla çevrili bir yapılaşma alanı da bulunmaktadır. Beytepe yerleşkesindeki doğal ve yarı doğal alanın büyüklüğü nedeniyle, kampüs içindeki yaya ve araç trafiğinin yoğunluğuna rağmen biyoçeşitlilik korunabilmektedir.