Koordinatörün Mesajı

İklim değişikliği ve çevre kirliliği günümüzde karşılaştığımız en büyük sorunlardandır. Bu ekolojik sorun, sosyal ve ekonomik sorunları da beraberinde getirmektedir. Dünyanın bu duruma gelmesinde insanlığın etkileri oldukça büyüktür ve bu sebeple insanların bu sorunun çözümünde yer alması ve ekolojik, ekonomik ve sosyal açılardan yaşamın sürdürülebilirliğine yönelik adımlar atması gerekmektedir.  Çevre sorunlarının öncelikle kabul edilmesi, sorunlara dair bilincin kazanılması ve sonrasında çözüm odaklı girişimlerin gerçekleştirilmesi gerekliliği bu yolda atılacak en önemli adımlardır. İçinde bulunduğumuz dünya bizim yaşam alanımızdır ve geri döndürülemez zararlara uğramadan korunması gerekmektedir. Yalnızca ekolojik olarak kalmayan ve yaşamımızı her türlü açıdan etkileyen bu sorun adına Hacettepe Üniversitesi olarak, içinde bulunduğumuz gezegenin uğradığı zararın dünyadaki her türlü canlı yaşamını tehdit ettiği bilincine katkı sunmak ve geleceğimiz için önlem alabilmek adına Sürdürülebilir Yerleşkeler Koordinatörlüğü kurulmuştur. 

Hacettepe Üniversitesi’nde bulunan öğrenci, personel ve ziyaretçi sayıları ele alındığında üniversitenin sürdürülebilirlik ve çevre bilinci ile hareket etmesi örnek teşkil edecek bir durum haline gelmekte ve bu yönde etkili bir katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Bu anlamda Hacettepe Üniversitesi Sürdürülebilir Yerleşkeler Koordinatörlüğü iklim değişikliği ve çevre kirliliği ile ilgili gerekli önlemleri alma ve gerçekleştirme amacını gütmektedir. Bu niyetle çıkılan yolda eyleme geçmek ve bir katkıda bulunmak adına kurulmuş olan bu koordinatörlük, tüm Hacettepe yerleşkelerinde çözüm odaklı çalışmalar sürdürmektedir. Çevreyi korumak ve daha güzel yarınlar oluşturmak adına 2016’da yürürlüğe giren Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve geri dönüşüm anlayışını tüm Hacettepelilere ve misafirlerine aktarmayı amaçlamaktadır.

Sürdürülebilirlik çatısı altında belirlenen bu amaçları gerçekleştirmek adına çeşitli konu başlıkları ele alınmakta ve bu konu başlıklarından yola çıkarak gerçekleştirilebilecek eylemler planlanmaktadır. Bu yolda etkin olmanın öneminin bilincinde olan üniversitemiz, bu amaçlar bağlamında hedefler oluşturmakta ve eylem planları gerçekleştirmektedir.

Prof. Dr. Meltem Yılmaz