Eğitim

Hacettepe Üniversitesi'nde sürdürülebilirlik konusunda üniversite öğrencilerinde bu farkındalığın artırılmasına yönelik çeşitli kursların düzenli olarak düzenlendiği görülmektedir. Eğitim yoluyla kazandırılmaya çalışılan bu bilinç, üniversite bünyesinde çeşitli etkinlik ve hizmetlerle desteklenmekte ve bireyin bu konuda kendini geliştirmesi teşvik edilmektedir. Bu noktada bu dersler, üniversite yaşamının doğrudan içinde yer alan öğrenciler için sürdürülebilirlik kavramının önemini vurgulamak için değerlendirilen durumlardan biridir. Bu durumu örneklendirmek için aşağıdaki grafik ve tablo, son üç yılda sayılarında küçük değişiklikler olmasına rağmen çok sayıda kursun olduğunu göstermektedir.

                                         Son 3 Yılda Hacettepe Üniversitesinde Açılan Toplam Ders/Konu Sayısı                                                                                Sürdürülebilirlik ile ilgili örnek dersler (2021-2022 Bahar ve Güz Dönemi)

Yukarıdaki liste, Hacettepe Üniversitesi'nde sürdürülebilirliği müfredata yerleştirmek için yürütülen derslerden bazılarını içermektedir. Hacettepe Üniversitesi'nin 24 farklı fakülte, enstitü ve diğer birimlerinin müfredatında sürdürülebilirlik (çevresel, ekonomik ve/veya sosyal) ve çevre ile ilgili 770 (hem lisans hem de lisansüstü dersler) ders bulunmaktadır.