Sürdürülebilirlik Toplulukları

                                      

                    Ekoloji Topluluğu                                            Atık Yönetimi Topluluğu                                              Tarım Topluluğu                                               Hayvan Hakları ve                                                                                                                                                                                                                                                                                    Doğayı Koruma Topluluğu

 

   

                    ÇevreTopluluğu                                       Sürdürülebilir Kalkınma Topluluğu                                     Bitki Topluluğu                                              Gıda Topluluğu

 

 

           

                Enerji Topluluğu                                                      İklim Krizi Topluluğu                                                   Genç TEMA Topluluğu