Belgeler

Hacettepe Üniversitesi Mevzuatı

   Hacettepe Üniversitesi Sürdürülebilir Yerleşkeler Koordinatörlüğü Yönergesi 

 

Çevre, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Mevzuatı

   2872 Sayılı Kanun Çevre Kanunu

   Sıfır Atık Yönetmeliği

   Atık Yönetimi Yönetmeliği

   Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

 

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Mevzuatı

   Elektrik Piyasası Kanunu

   Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun

   Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği 

   Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

   Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği

   Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik

   Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik

   

   Enerji Verimliliği Kanunu

   Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği 

   Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

   Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik

   Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Uygulama Usul ve Esasları

   Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları