Biyoçeşitlilik

Hacettepe Üniversitesi'nin ana kampüsü (Beytepe), Anadolu bozkır ve ağaçlıklı bozkır, nehir kenarı ormanı, yaprak döken orman, çam tarlaları, akarsular ve göl dahil olmak üzere çeşitli karasal ve sucul ekosistemleri içerir. Beytepe yerleşkesinin çevresi son yıllarda kentleşme eğiliminde olduğundan, kampus alanı bölgedeki birçok bitki ve hayvan türüne barınak sağlamaktadır. Nitekim Beytepe yerleşke alanı, 60'ı tehdit kategorisinde olmak üzere 500'den fazla bitki türünü barındırmaktadır. Ayrıca kampüs alanı, çeşitli hayvan türleri için de yaşam alanı sağlamaktadır. Beytepe yerleşke alanında bugüne kadar 3 amfibi, 11 sürüngen, 93 kuş ve 14 memeli türü tespit edilmiştir. Ayrıca bölgede birçok eklembacaklı türü de bilinmektedir. Beytepe Yerleşkesi'nin yarı doğal alanındaki yüksek tür çeşitliliği, karmaşık besin ağlarının oluşmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak, Beytepe ekosistemlerinde yaşayan türler, yırtıcı-avcı ilişkileri yoluyla birbirlerine bağımlıdır. Beytepe yerleşkesinin doğal ve yarı doğal alanının büyük olması nedeniyle, her gün kampüs içindeki nüfus, yaya ve araç trafiği yoğunluğuna rağmen biyoçeşitlilik korunabilmektedir. Bu doğal kaynaklar, kampüs alanını insan, bitki ve hayvanların bir arada yaşaması için uygun hale getirmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Yeşil Vadi

 

 

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Kampüs                 Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesindeki Ağaç                          Tarım Alanı                                                                                             Türleri

 

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesinde Geyik Bakım Alanı

 

Beytepe Yerleşkesi faunasından temsili türler