Enerji Yönetimi

Hacettepe Üniversitesi kampüslerinde güneş enerjisinden yararlanmak için birçok noktada güneş paneli uygulaması yapılmaktadır. Güneş panelleri belirlenen uygun araç park yerlerinde, çatılarda, peyzaj alanlarında, ışıklı trafik levhalarında ve bazı trafik ışıklarında etkin olarak kullanılmaktadır. Mevcut durumda kampüslerde yer alan güneş panellerinin toplam kapasitesi günlük yaklaşık 400000 kWh olarak hesaplanmıştır. 2021 yılında günlük yaklaşık 150000 kWh'lik enerji üretimi uygulamalı olarak deneyimlenmiştir.

   

  Beytepe Kampüsü - Elektrik Elektronik Mühendisliği Otopark Üst Örtü Panelleri                                             ASO Meslek Yüksekokulu Güneş Panelleri

Greenmetric 2022 başvurusu kapsamında, üniversitemiz çevre mühendisliği öğretim elemanları tarafından Ekim 2022 tarihinde, Greenmetric sistemi rehber alınarak Beytepe Yerleşkesi için karbon ayak izi hesabı yapılmıştır. Bu hesaba göre (son 12 aylık) tüketilen elektrik sonucu 24407 metrik ton, otobüsler sonucu 26 metrik ton, arabalar sonucu 1889 metrik ton ve motosikletler sonucu 38 metrik ton karbon salınımı yapıldığı tespit edilmiştir. Beytepe Kampüsü’nün karbon ayak izi toplamda 26361 metrik ton olarak hesaplanmıştır. Beytepe Kampüsü nüfusu 33579 olarak baz alındığında, kişi başına 0,79 metrik ton karbon ayak izi değeri bulunmaktadır. 

Ancak üniversitemizde karbon ayak izi izleme ve analiz bilgi sistemi kurulmamış olup, sistematik olarak bir karbon ayak izi hesaplaması yapılmamaktadır. 

Hacettepe Üniversitesi kampüslerinde, karbon ayak izinin, tüketilen enerjinin ve harcamaların azaltılması adına enerji etkin sistemler ve araçlar kullanılmaktadır. Kampüslerde kullanılan dış mekan aydınlatmalarında ve iç mekan aydınlatmalarının yarısına yakınında enerji etkin LED aydınlatma ekipmanları kullanılmaktadır. Kullanılmakta olan beyaz eşyaların yarısı A+ enerji tüketim düzeyi ve üzerinde enerji etkinlik seviyesine sahiptir. Yine iç mekanlarda kullanılan ve inverter teknolojisine sahip olan havalandırmaların tamamına yakını A+ enerji tüketim düzeyi ve üzerinde enerji etkinlik seviyesine sahiptir. Kampüslerde yer alan yapılarda uygun izolasyon malzemelerine ve uygulamalarına yer verilmektedir. Kullanılan teknolojik aletlerin ve özellikle bilgisayarların büyük çoğunluğu "energy star" sertifikasyon sistemine dahildir.

Ankara Devlet Konservatuvarı ve Biyoçeşitlilik Araştırma Merkezi yapılarında akıllı bina uygulamalarına ver verilmiştir. Otomasyon sistemleri, güvenlik elemanları, iç mekan aydınlatmaları ve iklimlendirme sistemlerinde yenilikçi, çevre dostu akıllı bina uygulamaları denenmektedir.

Beytepe Kampüsü'nde yer alan Gıda Mühendisliği ve Antropoloji bölümlerindeki laboratuvarlarda temiz ve negatif basınç odalarında kullanılan havalandırmalarda iç mekan hava kalitesini korumak için HEPA filtreler kullanılmaktadır. Aynı zamanda sterilizasyon çalışmaları için ultraviyole ışıklandırma sistemleri etkin olarak çalışmaktadır. Bu sistemler sensörlere bağlı şekilde çalışmakta ve enerji verimli şekilde kullanılmaktadır.

Üniversite çapında çevre kirliliğine, enerji verimliliğine, küresel ısınmaya ve sürdürülebilirliğe karşı olan ilgiyi artırmak ve bu konularda kampüs nüfusuna bilinç kazandırmak adına çok sayıda etkinlik düzenlenmektedir. Bu etkinliklere örnek olarak iklim değişikliği farkındalık eğitimleri ve YETAM biriminin Güneş Evi projeleri verilebilir.