Araştırma

Hacettepe Üniversitesi, üniversitelerin ve araştırmalarının, gezegenin ve insanlığın geleceği için yeni yollar sunmada önemli bir rol oynayacağını vurgulamak ister. Bunu gerçekleştirmek için Hacettepe Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SDG'ler) benimsemiş ve bu doğrultuda çeşitli araştırma ve projeler gerçekleştirmiştir. Daha açık ifade etmek gerekirse, Hacettepe Üniversitesi'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine göre araştırma konuları aşağıda gösterilmiştir.     

                 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili araştırma konularının yanı sıra bu konudaki yayın sayısı da konuya verilen önemin bir diğer göstergesidir. Ayrıca üniversite içinde konuya olan ilginin derecesi hakkında bilgi verir. Hacettepe Üniversitesi'nde konu ile ilgili yayınlar hatırı sayılır sayıda ve kalitededir. Konuyla ilgili yayınlar hakkında detaylı bilgi için:

Hacettepe Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi