Kampüs Tarımı

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde yer alan çevreci ve korumacı öğrenci toplulukları arasında yer alan Tarım Topluluğu, sürdürülebilir kampüs tarımını Beytepe Kampüsü örneğinde uygulamayı amaçlamaktadır. Tarımsal uygulama esnasında kullanılan ata tohumu envanteri sayesinde biyolojik çeşitliliğin korunması, sağlıklı gıda elde edilmesi ve yerel tohumların çoğaltılması amaçlanmıştır. 15000'den fazla ata tohumu ile tarımsal üretim devam etmekte ve yeni tohumların üretimi de sağlanmaktadır. Üretilen besinler kampüs elemanları arasında paylaştırılmaktadır. Yerel üretime katkıda bulunan kampüs tarımı uygulamaları aynı zamanda ucuz, çevreci ve toplumsal besin üretimini de teşvik etmektedir.

Günümüzde azalan ve kirlenen verimli tarım arazilerine alternatif olarak ortaya çıkan kentsel arazilerde yürütülen kentsel tarım uygulamalarından biri olan kampüs tarımı, kampüs nüfusunun katılımcı yaklaşımı ile sosyal sürdürülebilir bir ortam oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Yapılan tarımsal uygulamalar, konu ile ilgili konferanslar, gelen konuşmacıların yaptığı sunumlar ve topluluk buluşmaları kampüs nüfusunun çevre kirliliği, küresel ısınma, sürdürülebilirlik, su ve enerji verimliliği gibi konularda bilinçlenmesinde etkin rol oynamaktadır. Aynı zamanda yerel üretimin desteklenmesi ile besinlerin taşınımında harcanan lojistik masraflar, yakıt masrafları, depolama maliyetleri ve karbon salınımı azaltılmaktadır. Kentsel bağlamda oluşturulan yeni yeşil ve tarımsal alanlar sayesinde tozlaşma imkanının artırılması çevresel sürdürülebilirlik için bir başka önemli etkendir. Kullanılan su miktarının çeşitli tasarruf uygulamaları ile azaltılması, zirai ilaç kullanımının yapılmaması ve doğal gübreleme yöntemleri kullanılması çevre kirliliğine karşı ve hammadde tüketiminin azaltılması için gerekli önlemler arasındadır.

2022 yılının mayıs ayında gerçekleştirilen küçük çaplı kampüs tarımı denemeleri bu yönde gelişim gösterebilmek adına bir uygulama örneği niteliğindedir.

                              

Kampüs tarımı adına yapılması planlanan sera projesinin bir örneğini oluşturması için 2022 yılının ekim ayında Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ekilmesi planlanan saksıların ilgili kişiler ve Tarım Topluluğu üyeleri tarafından boyaması ve bakımı yapıldı.

                             

Bakımı ve boyaması tamamlanan saksıların hedeflenen sera projesine sağlam bir zemin oluşturabilmesi için sera benzeri yapılanmalar ve düzenlemeler 2022 yılının aralık ayında gerçekleştirildi.

                              

Yapılan tarımsal uygulamalara ek olarak yapılması planlanan sera projesi ile de yerel üretimi artırmak ve kontrollü tarım yapmak hedeflenmektedir. Sera projesinin konumlandırılacağı alan için toprak verimlilik analizleri yapılacak ve sera projelendirilecektir. Tarım Topluluğu uygulamaları üniversite tarafından belirlenen tarım arazisinde ve kurulacak olan serada sürdürülecektir.