Yeşil Kampüs Sıralaması 2022 (GreenMetric)

Hacettepe Üniversitesi, ilk kez başvurduğu “UI Greenmetric - Sürdürülebilir Kampüs” 2022 sıralamasında dünya genelinde başvuru yapan 1050 üniversite arasından 481, Türkiye genelinde başvuru yapan 83 üniversite arasından 42. sırada yer almıştır. UI GreenMetric tarafından oluşturulan Hacettepe Üniversitesi'ne yönelik detaylı rapor için tıklayınız.                                                              

Hacettepe Üniversitesi olarak UI Greenmetric 2022 sıralamasında önde gelinen Kampüs Alanı ve Altyapı, Ulaşım ve Eğitim & Araştırma kategorilerinin Türkiye ve dünya genelindeki sıralamaları grafikte görüldüğü gibidir. 

                                                                                       Türkiye Genelinde Hacettepe Üniversitesi                                                            Dünya Genelinde Hacettepe Üniversitesi 

Hacettepe Üniversitesi, üst sıralamalarda yer aldığı kategorilerden “Kampüs Alanı ve Altyapı” başlığında dünya genelinde 166, Türkiye genelinde 23. sırada yer almıştır. Hacettepe Üniversitesi kampüslerinin ormanlık ve yeşil alanları, açık alanları ve yapılı çevre oranları, flora ve fauna zenginliği ve onları koruma (kampüs tarımı vb.) çalışmalarının yanı sıra güvenlik-sağlık olanakları ve engelsiz yaşam olanakları gibi birçok başlık altında yer alan verileri dikkate alınarak mevcut sıralama elde edilmiştir. “Kampüs Alanı ve Altyapı”, Hacettepe Üniversitesi’nin mevcut sıralamaları arasında dünya genelinde en başarılı olduğu kategoridir. 

Hacettepe Üniversitesi “Ulaşım” başlığında dünya genelinde 208, Türkiye genelinde 24. sırada yer almıştır. Hacettepe Üniversitesi, kampüslerde yer alan ring hizmetleri, personel servisleri, araç park alanları ve özel araç kullanımını azaltmaya yönelik çalışmaları ile sıfır emisyonlu araç kullanımı gibi ulaşımı geliştirmeye yönelik politikaları doğrultusunda, bu konu başlığında kayda değer bir sıraya yerleşmiştir. 

“Eğitim & Araştırma” kategorisi, Hacettepe Üniversitesi’nin dünya genelinde 232. sırada, Türkiye genelinde ise 19. sırada yer aldığı bir başka önemli kategoridir. Bu alanda değerlendirilen ve Hacettepe Üniversitesi’nin öne çıktığı başlıklar arasında üniversitede verilen sürdürülebilirlik ile ilgili dersler, bu yönde yapılan akademik çalışmalar ve projeler, üniversite genelinde öğrencileri, idari ve akademik personelleri kapsayıcı ve bütünleştirici etkinlikler ve eğitim çalışmaları, öğrenci toplulukları ve sürdürülebilirlik alanındaki girişimler yer almaktadır. Bu başlıklara ilişkin sunulan verilerle “Eğitim & Araştırma” kategorisi, Hacettepe Üniversitesi’nin Türkiye geneli sıralamada en başarılı olduğu kategori olmuştur.