Termos Kampanyası

Dünya genelinde her yıl milyonlarca ton ambalaj atığı üretilmekte ve bu da kirlilik, kaynak tükenmesi ve iklim değişikliği gibi çevresel sorunlara neden olmaktadır. Avrupa Atık Azaltma Haftası, farkındalığı artırmak, toplulukları harekete geçirmek ve bu kritik konuyu ele almak için harekete geçmek için bir fırsat sunmaktadır. Plastik, kağıt ve metal farketmeksizin tüm ambalaj atıklarının kullanımı, kaynakların tükenmesine, tek kullanımlık plastik kirliliğine, atık yönetimi zorluklarına ve çevresel etkilere yol açmaktadır. Avrupa Atık Azaltma Haftası boyunca, ambalaj atıklarını azaltma ve yeniden kullanma, sorumlu geri dönüşüm, çevre dostu ambalajlamayı destekleme, tüketici farkındalığını artırma ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etme olanağı sunmaktadır. Ambalaj atıklarını azaltmada ve dünya için daha sürdürülebilir ve çevre dostu bir geleceğe doğru ilerlemede hep birlikte önemli bir fark yaratılabilir.

Bu bağlamda, Hacettepe Üniversitesi olarak yerleşke sakinlerindeki çevre bilincine katkıda bulunmak adına 10 kg kağıt, 6 kg karton, 4 kg plastik veya 3 kg metal ambalaj atığı gruplarından birini getiren her öğrenciye termos bardak hediye edilmesi planlanmaktadır. Ambalaj atıkları karşılığında termos bardak alan her öğrenciye de Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkelerinde bulunan ve içecek satışı yapan belirli mekanlarda içecek indirimi sağlanacaktır.