Sıfır Atık Belgesi - Beytepe Yerleşkesi

Sürdürülebilir Yerleşkeler Koordinatörlüğü tarafından 20.04.2022 itibarıyla başlatılan Sıfır Atık ve Atık Yönetimi Çalışmaları doğrultusunda Hacettepe Üniversitesi Yerleşkelerinde ilk geri dönüşebilir atıklarımızı 24.05.2022 tarihinde toplamaya başladık. Uzun ve zorlu bir çalışmanın ardından bu tarihten tam 1 yıl sonra 24.05.2023 tarihinde Beytepe Yerleşkesi için "TEMEL SEVİYE SIFIR ATIK BELGESİ" ni almış bulunmaktayız. Bu süreçte katkısı olan başta bina/birim atık sorumlularımız olmak üzere tüm idari ve akademik personelimiz ile öğrencilerimize özverili çalışmaları için teşekkür ederiz. Hacettepe Üniversitesi olarak doğaya, çevreye ve ekonomiye katkımızı hep beraber artırarak sürdüreceğiz.

Sürdürülebilir Yerleşkeler Koordinatörlüğü (SYK)