Koordinatörlük Toplantısı

Koordinatörlük tanıtımı ve işleyişi için yetkili kişilere bilgilendirme toplantısı sunumu yapılmıştır.