Çevre ve Atık Yönetimi Eğitim Dizisi (Beytepe Yerleşkesi)

Günümüzde, çevresel problemlerin canlı yaşamına etkileri hızla artmaya devam ederken bireylerin bu yönde farkındalık ve bilinç geliştirmesi giderek daha önemli hale gelmiştir. Bu sorunlara çözüm üretmek ise her bireyin düşünmesi ve çaba göstermesi gereken bir konudur. Bu bağlamda Hacettepe Üniversitesi Sürdürülebilir Yerleşkeler Koordinatörlüğü tarafından Çevre ve Atık Yönetimine ilişkin kapsamlı bir eğitim verilmesi planlanmıştır. Bu program Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine ve personeline güncel çevre sorunları ve bu sorunların etkilerinin azaltılmasında birey olarak aktif bir şekilde yer almak için gereken bilgi araç ve stratejileri sunmayı hedeflemektedir. Yıl boyunca devam edecek olan bu Eğitim Serisi, yerleşke yaşamında sürdürülebilirlik ve çevre yönetimi kültürünü geliştirmeye ve böylece gelecek nesiller için daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmaya katkı sağlayacaktır.  
Prof. Dr. Sinan ERTEN ve Çevre Yüksek Mühendisi Ali GÜNER tarafından verilmesi planlanan eğitim programı afişlerde yer almaktadır. İlgili birimlerin, salon mevcudu kadar öğrenci ve personeli ile birim atık sorumlularını (fakülte ve/veya bölüm) eğitimlere yönlendirmesi rica olunur. Yapılacak eğitimlere katılım önemlidir, eğitimlerde e-yoklama alınacaktır.